คอร์ดเพลง

จูบ (Jetset’er)

จูบ (Jetset’er) ...
Read More

ช้ำคือเรา (TheTOYS)

ช้ำคือเรา (TheTOYS) ...
Read More

JEEP (วัชราวลี)

JEEP (วัชราวลี) ...
Read More

ลูกอม (วัชราวลี)

ลูกอม (วัชราวลี) ...
Read More

เกือบ (Groove Rider)

เกือบ (Groove Rider) ...
Read More

ลาลาลอย (100%) (The Toys)

ลาลาลอย (100%) (The Toys) ...
Read More

ทิ้งแต่เก็บ (The Toys)

ทิ้งแต่เก็บ (The Toys) ...
Read More

เลือกได้ไหม (Cover Night Live)

เลือกได้ไหม (Cover Night Live) ...
Read More

เมาทุกขวด เจ็บปวดทุกเพลง (ดูโอเมย์)

เมาทุกขวด เจ็บปวดทุกเพลง (ดูโอเมย์) ...
Read More